Diet och kost

diet-och-kostHär finns information för dig som vill minska i vikt eller får en bättre kosthållning. Sidan innehåller objektiv fakta om både vad som utgör en bra diet men även allmänna råd om kost. Vi har försökt sammanställa informationen och presentera denna på ett lättillgängligt sätt för våra besökare.

Även tips för att lyckas med viktminskning går att finna.

Ta gärna några minuter och gå igenom vad som finns här. Där finner du en rad olika ämnen att läsa mer om och flera intressanta fakta om de olika dieter och kostråd som florerar på internet så som tallriksmodellen för överviktiga och andra dieter.

Vi vill passa på att påpeka att inga dieter eller större förändringar av kost bör göras utan att konsultera en läkare. Webbsidan skall endast ses som en källa för information om möjliga dieter och olika kost, inte dom definitiva rekommendationer.

ovan presenteras kort vilken information som finns under de respektive rubrikerna. Vår förhoppning är att du skall finnas något som både är intressant och själv kan (i samråd med läkare) finna en intressant diet för viktminskning eller goda kostråd för förbättrad hälsa.

Vad är ITIL?

ITIL, eller som förkortningen betyder, IT InfrastructureLibrary är ett ramverk av processer syftande till att säkerställa leverans och support av IT-tjänster. Dessa tjänster skall vara avstämda och överenskomna med affärssidan av företaget för att säkerställa att IT levererar värde.itil

Detta är en av de grundläggande teserna inom ITIL och antagligen en av anledningarna till att vi nu ser populariteten öka. De affärsansvariga ser en möjlighet att påverka leveransen av IT istället för den gamla klassiska bilden av IT som en trög koloss som levererar teknisk prestanda enligt vad de själv tycker är relevant. Äntligen kan affärssidan ställa krav på IT och veta vad den höga kostnaden beror på samt även möjlighet att påverka kostnadsbilden utifrån funktionella krav.

I dagsläget är i stort sett samtliga företag mer eller mindre beroende av IT för att kunna upprätthålla sina leveranser och därför ökar också behovet av att affärsanpassa IT-tjänsterna. IT innebär också en ganska stor men nödvändig kostnad och med hjälp av ITIL ser man möjligheten att optimera investeringarna. Minskade omkostnader i kombination med högre kvalitet ger förbättrad möjlighet att konkurrera på en tuff marknad.

ITIL går ibland under benämningen ”Best practice”. Anledningen till detta är att under framtagandet av ITIL i olika organisationer har man samlat på sig en stor erfarenhet av vad som verkligen visat sig fungera och inte. Denna samlade erfarenhet har sedan inarbetats i ITIL och är erfarenhetsmässigt det bästa sättet att organisera sina IT-tjänster på.

ITIL beskriver ganska detaljrikt hur varje process skall hanteras men är noga med att poängtera att de är ett ramverk. Varje organisation som implementerar ITIL bör anpassa det efter sina förutsättningar.

Bygga hemma

bygga-hemmaHej och välkommen till min byggblogg. Vem är så jag? Jo, jag heter Hannes och är snickare. Mina vänner kallar mig för Hammaren och jag gillar det att hålla på med kåken och hjälpa vänner och familj med deras byggen. Jag är utbildad snickare och har jobbat som det i många år, men har numera vidareutbildad mig och sitter oftast på ett kontor och ritar på hus. Så det att bygga och renovera är något jag gör på min fritid (om jag inte väljer att ta en dag på bygget i stället för att sitta och rita).

Det att snickra är inte alltid så enkelt som många tror. Jag har sätt en hel del tokigheter när man har kommit för att hjälpa andra med deras “hembyggen”. Det finns vissa som väljer att spika upp gipsvägger i badrummen och som i sin iver råkar riva en bärande vägg. Ja, det är sådant som händer och som visar hur farlig okunnighet kan vara.

Är man osäker på hur ett badrum ska byggas eller renoveras, överlåt arbetet till hantverkarna. För det första så spikar man inte upp gipsväggar och för den andra så ska man inte använda vanlig gips i badrum. Gips tål inte fukt och hur man än vänder och vrider på det, så går det inte att undvika fukt i ett badrum som ska användas.

Det att riva en bärande vägg är verkligen inget bra. Innan man vill förverkliga sina drömmar om större rum och ändrade planritningar är det en bra idé att ta reda på vilka väggar som är bärande. Annars finns risken att huset rasar. Så om du inte kan läsa en husritning eller är osäker på hjärtväggar, ta hjälp. Det är bättre att fråga om hjälp en gång för mycket än att råka ut för trubbel. För trubbel blir det om man gör fel! Tror inte många försäkringsbolag täcker upp för att man själv gör fel!

Den här bloggen kommer att innehålla en mängd bra tips för den som går med tankar och idéer om att renovera eller bygga nytt. Jag kommer att skriva om byggvaror, sten, betong, takrenovering, åkerier, fönsterbyten, takmålning och mycket, mycket mer. Allt som rör sig om bygg, anläggning och trädgård kommer att dyka upp här.

Kattmat!

Nödvändigtvis behöver inte bara helger vara ”lyxdagar” för dig och din hund. Framför allt inte för din hund som uppskattar en god måltid. Gör varje dag till lyxdag för din hund, han förtjänar det! En glad och trevlig hund som uppvaktar dig och dina familj förtjänar en av hög hundfoder av bästa kvalité för att fortsätta orka vara lojal och hängiven.

Låt han få smaka på Acana hundmat som är av högsta kvalitet och smakar fantastiskt för din hund.Kattmat

Hunden sägs vara människans bästa vän och det brukar stämma fast det finns andra djur med men främst är det för att vi kanske är väldigt lika våra hundar. De är i princip som människor och de visar medlidande och lojalitet till sin ägare. När du är ledsen kan din hund trösta dig, inte för att den ser det som sitt jobb, utan snarare för att den vill och märker att du behöver det.

Förutom hundar finns det ett annat djur som även det är mycket vänligt. Katter är ett djur som är mycket mer självständigt och kanske passar vissa personligheter mycket bättre. Men som alla individer behöver katter mat. Ställ ut en god måltid till din katt ute på verandan, och låt katten bestämma när han vill äta. Så länge katten vet att det finns en god måltid som väntar på mig hemma, kommer det att finnas en lojalitet och en charm hos katten också. På internet kan du köpa stora portioner med hundfoder och kattmat som innehåller lyxig och välsmakande mat.
Låt dina husdjur få en lyxig vardag de med.

Energianvändningen

Sverige har satt upp mål för att minska energianvändningen i sektorn bostäder och lokaler. För att skynda på energieffektiviseringen ger staten stöd för vissa åtgärder som ligger i linje med detta. På dessa sidor beskrivs vilka dessa åtgärder är, vilka villkor som gäller, hur stort stödet är och hur du kan söka stödet.Energi

ROT – avdrag
Reglerna för ROT-avdraget trädde i kraft den 30 juni 2009, men gäller även för arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008. Avdraget är 50 % av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget därmed max 100 000 kr/år. Bidraget erhålls direkt vid köpet av ett arbete.

Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Avdraget riktar sig till den som har underhållsansvar för sin bostad. Hyresrätter omfattas alltså inte av reformen.

Enligt frågor och svar på regeringens webbplats bör energisparåtgärder kunna räknas som reparation. Som exempel nämner skatteverket bl.a. byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Man kan dock inte få avdrag för andra bidragsberättigande åtgärder som tex. installation av solvärme.

ROT-avdraget slås ihop med avdraget för hushållsnäratjänster och kallas hushållsskatteavdraget (HUS-avdraget). Taket på 50 000 kr/år och person gäller för ROT-åtgärder och hushållsnära tjänster tillsammans.

skatteverkets hemsida om ROT-avdrag >>
Svenska Värmepumpföreningens reflektioner >>

Stöd till solceller
Regeringen har beslutat att investeringsstödet till solceller, som tidigare endast gällt offentliga byggnader, utvidgas och riktas nu till företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Bidraget kommer att ges till alla typer av nätanslutna solcellsinstallationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. För privatpersoner och mindre företag kommer stödet uppgå till 60 % av investeringskostnaden. Det finns ett tak på 2 miljoner kr per solcellssystem och högst 75 000 kr per kilowatt (installerad toppeffekt).

För hela landet tillsattes 50 miljoner kronor om året under 3 år (2009 – 2011). Intresset har varit mycket stort. Länsstyrelsen i Stockholms län har 8,5 miljoner kronor att fördela för år 2009, men hade redan under de tre första månaderna fått in ansökningar motsvarande 15-20 miljoner kronor. Regeringen har dock föreslagit i budgetpropositionen att ytterligare 50 miljoner tillförs. Hur stor del av den summan som tillfaller Stockholms län är ännu ej klart, men länsstyrelsen räknar med att de ansökningar som hittills kommit in och som också godkänns bör kunna få del av bidraget senast under 2010.

Ansökningshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida.. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut.

Se Energimyndighetens hemsida för mer information om solceller.

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Den fastighetsägare som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla kan få ett så kallat konverteringsbidrag för installation av ett vattenburet system. Observera att stödet endast gäller distributionssystemet.
Stödet ges till småhusägare, flerbostadsägare och ägare av fritidshus som har direktverkande elvärme som konverterar till:

fjärrvärme
berg-, sjö eller jordvärmepump
biobränsle med automatisk eldning (vid direktverkande elvärme ges stöd enbart till radiatorsystemet)
komplettering med solvärme

Stödet till bostadsägare gäller för åtgärder som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Stödet som tidigare betalades ut på skattekontot har övergått till att vara ett bidrag. Storleken på stödet är 30 procent av arbets- och materialkostnaderna, dock max 30 000 kr. Om uppvärmningssystemet kompletteras med solvärme kan stöd ges även för detta. Stödet är beroende av solfångarens energiproduktion och kan högst uppgå till 7 500 kr.

Det är möjligt att kombinera stödet med ROT-avdrag. Du kan ansöka om konverteringsstöd för materialkostnader och ROT-avdrag för arbetskostnader. Läs mer på boverkets hemsida.

Bidraget söks hos Länsstyrelsen. Information och ansökningshandlingar finns på Boverkets och Länsstyrelsen webbplats.

Bidrag till solvärme
Den 1 januari 2009 infördes ett nytt bidrag för solvärme. En villa kan få upp till 7 500 kr i bidrag och ett projekt kan beviljas upp till 3 miljoner i stöd. Ansökan och utbetalning hanteras av länsstyrelsen.

Hämta ansökningshandlingar och informationsblankett från Boverkets hemsida.

Energimyndigheten har information om solvärme. Gå till Energimyndighetens information om solvärme.

För att få stöd ska solfångarna uppfylla vissa kvalitetskrav. De ska uppfylla kraven för P-märkning eller Solar Keymark och det årliga värmeutbytet ska vara beräknat enligt Boverkets föreskrifter. Läs mer i Boverkets informationsskrift. P-märkning kan rekommenderas eftersom dessa solfångarfabrikat är testade utomhus mht. hållbarhet och kvalitet. Du kan ringa till SP, telefon: 010 – 516 50 00, eller  gå till SP:s hemsida. Välj P-märkning, byggprodukter och sedan ”Solfångare, termiska, P-märkning”.

Om du utnyttjar ROT-avdraget för solvärme kan du inte få solvärmestöd.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning
Är ni ett företag som använder mer än 500 MWh energi per år? Då kan ni söka stöd för att göra en energikartläggning. Stödet kallas ”energikartläggningscheck” och kan sökas till och med år 2014. Stödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning, ni kan dock max få 30 000 kr.

Med en energikartläggning får du reda på hur mycket energi som går åt i ert företag, vad energin används till och åtgärder som kan minska era kostnader och miljöpåverkan. Stödet söks på Energimyndighetens hemsida där det också finns mer information.

http://www.grastorp.se

Hur gammalt är måleriyrket

Det påstås att elektrikerna var första yrksegrupp på jorden. För när vår herre i skapelsens begynnelse sa ” varder ljus” hävdar elektrikerna att de redan varit här och dragit ledningarna.

Då glömmer de dock att vi målare också varit här innan dess för vi hade ju målat hela världen i alla dess underbara färger säger en erfaren målare i stockholm. Det var ju mycket jobb som ni förstår, tänk bara alla blommorna som vi satte färg på. Nåja , ingen kan med säkerhet säga hur gammalt vårt yrke är. Men om vi kan betrakta dem som målare och yrkesut- övare som skapade alla de fina grottmålningar vi idag kan se på olika platser i världen jag då är vårt yrke väldigt gammalt.målare

.Yrkesmåleriet utvecklades när de rika personerna i samhället önskade försköna sina boningar och andra viktiga platser. Religionernas stora makt genom tiderna gjorde att många motiv hämtades från religionshistorien och smyckade både katedraler som slott och adelsborgar..Längre fram i historien blev det möjligt för borgerskapet att kopiera utsmyckningen från slott och herresäten och det gav oss målare ökade arbetsuppgifter. Så har yrket utvecklats och vi blev efterhand en eftertraktad yrkesgrupp vars efterfrågan än i dag står sig. Bilden nedan till höger är profeten Lukas som är vårt yrkes skyddshelgon.

gammal2

Vårt Yrkesemblem

Vårt yrkesemblem skapades på 1200-talet nere i södra Tyskland. Det finns ett antal, något varierande, historier om hur det kom sig att vi fick en riddarsköld som yrkesemblem. En riddarsköldsom har tre mindre sköldar i en större sköld. När du gör ett besök på museet får du hela historienom hur det gick till när vi fick vårt yrkesemblem. 

yrkesemblem

Skråväsendet 
De mera organiserade yrkessammanslutningarna startade genom det s k skråväsendet. Det startades för att råda ordning och reda på arbetsmarknaden. Iden kom från Europa och den första skråord- ningen för vårt yrke kom till 1622. Den var sträng mot alla inom yrket och utgjorde även en form av etableringskontroll. Skråordningen levde fram till 1846 då den avskaffades och som bekant kom sedan näringsfrihetsförordningen 1864. Skråsammanslutningarna levde dock kvar ganska länge som rena intresseföreningar, men övergick under senare delen av 1800-talet i de som nu är fackliga organsiationer och arbetsgivarorganisationer. skravasendet

https://se.linkedin.com/in/juan-luis-andr%C3%A9-estrada-847bb810b

Välja boende i Hamburg

HamburgSka du resa till Hamburg och är i behov av någonstans att bo? I Hamburg finns det ett stort utbud av vandrarhem och hotell för att möta den stora efterfrågan från såväl turister som affärsresenärer. Att välja hotell eller vandrarhem i Hamburg kan vara svårt, men det finns gott om råd och rekommendationer på webben. Genom att besöka omdömessajter samt anlita en bokningsförmedlare som Booking.com eller Hotels.com kan du öka din trygghet och minska risken för att bli missnöjd med ditt boende under semesterresan.

Hotels.com kör med jämna mellanrum kompanjer där de erbjuder rabatterat boende på utvalda hotell. Istället för traditionella rabattkuponger använder de sig bl.a. av rabattkoder, vilka lämpar sig bra öfr köp över nätet.

Var inte skraj för att boka hotell på nätet! Det är oftast säkrare än att hastigt under stress leta efter ett hotell på plats. På nätet kan du nämligen läsa om hotellet och boka rum innan resan. Då är du säker på att du har någonstans att bo när du kommer till Hamburg.

Hotell vs. vandrarhem

Hotell och vandrarhem kan nu för tiden vara ganska lika varandra rent servicemässigt. Förr var vandrarhemmen oftast betydligt billigare och man var så gott som alltid tvungen att ta med sig egna sängkläder. Med tiden suddades just denna skillnad ut ganska mycket och idag bistår många vandrarhem sina gäster med sängkläder och handdukar.

Än idag är det inte så vanligt med egen toalett på rummet när man bor på vandrarhem. Toalett och dusch delas ofta med andra gäster, till skillnad från ett hotell som erbjuder sina gäster egen dusch och toalett. Även rummen på vandrarhem är mer spartanskt inredda än dras motsvarighet på hotell. Hotellen har oftast högre bemanning och längre öppettider i receptionen. På vandrarhem är det vanligt att gästerna får en egen nyckel till huvudingången och på kvällen möts av personal tomma lokaler. Prismässigt skiljer sig de olika boendeformerna ganska mycket åt. Men det finns såklart vandrarhem i Stockholm som är betydligt dyrare än hotell i Ludvika. Gör man en jämförelse på samma ort så är det dock prisskillnad där hotellen i regel är dyrare.

Hotell Cochemer Jung

Hotell Cochemer JungCochemCochemer Jung är ett hotell i Cochem i Moseldalen i Tyskland. Cochemer Jung är ett mycket stilfullt inrett hotell som är rent och fräscht samt har en servicemedveten personal. Hotellet ligger på strandpromenaden i centrala Cochem. Härifrån har du nära till såväl de många restaurangerna utmed floden som till den gamla stadskärnan med alla dess butiker. I Cochem finns det ett stort utbud av vinbodar som har traktens viner till försäljning. Det finns också gott om souvenirbutiker där turister kan spendera sina pengar för att få med sig många trevliga och fysiska minnen från Cochem och Moseldalen.

Cochemer Jung ligger precis vid en parkeringsplats vilket gör det enkelt att ställa ifrån sig bilen alldeles i närheten av hotellet. Det är också mycket nära till kajen där de många flodbåtarna lägger till för att hämta upp resenärer.

Cochemer Jung rekommederas starkt för er som ska besöka Cochem och Moseldalen. Överväg också att besöka Cochem vintertid då det arrangeras flera trevliga julmarknader i staden.

Hotell i Lübeck – Phönix Alter Speicher

Hotell i Lübeck – Phönix Alter SpeicheHotell i Lübeck – Phönix Alter SpeicheDet finns många bra hotell i Lübeck och ett av dessa är Alter Speicher som är en del av Phönix-koncernen. Phönix koncern består av ungefär fem hotell i olika städer på den tyska nordkusten. På Alter Speicher i Lübeck har man nära till den medeltida innerstadens alla sevärdheter och restauranger. Till rådhustorget är det ungefär 200 meter och till den västra vallgraven/kanalen är det bara 30 meter. På strandpromenaden utmed vallgraven finns det många restauranger och uteserveringar. Hotellet erbjuder modernt inredda rum med TV, minibar och toalett/badrum med dusch. På hotellet finns trådlös internetuppkoppling att köpa till extra avgift. Internetuppkopplingen är ganska dyr, ca: 50 kr per dygn. Den internetuppkoppling hotellet erbjuder i dagsläget är inköpt från ett externt bolag och tänkt att ersättas av en egen gratislösning.